OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

STAVEBNÍ DOZOR / TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA ( TDI )

Stavební dozor je obecným názvem pro Technický dozor investora ( TDI ), který stavebníkovi hlídá kvalitu prováděných prací a použitých materiálů, soulad s projektovou dokumentací, harmonogram, fakturaci, atd.

Technický dozor investora ( TDI ) – podle Stavebního zákona ( zák. č. 183/2006 Sb. ) označovaný i pojmem Technický dozor stavebníka je odbornou pomocí v oblasti kvality a kontroly realizovaných stavebních prací, výběru dodavatelů a sledování termínů a finančních nákladů  stavebního díla.

Hlavní činností technického dozoru investora:

  •  Spolupráce s projektantem a dodavatelem na přípravě stavby (dokumentace, rozpočty, POV)
  •  Předání staveniště dodavateli, včetně vytrasování podzemních sítí.
  •  Kontrola kvality prováděných prací a použitých materiálů.
  •  Kontrola souladu realizace díla s projektovou dokumentací.
  •  Vedení kontrolních dnů stavby, zápisy do stavebního deníku.
  •  Kontrola fakturace – čerpání finančních prostředků.
  •  Kontrola dodržování časového harmonogramu stavby.
  •  Kontrola odstranění vad a nedodělků díla ve stanovených termínech.

.

logofirmy

Kontakt

Euro-develop s.r.o. - Filip Kališ
Příkop 4, 60200 Brno
777909608
FAX 543212827
26931915
DIČ CZ26931915