Výhody dřevostaveb

Rychlost výstavby

Při stavbě dřevostavby dochází k minimalizaci mokrých procesů, v podstatě se jedná pouze o betonování základové desky a vnitřních podlah. Ostatní fáze výstavby jsou suché a proto i rychlé. Doba výstavby domu na klíč od horní hrany základové desky je do 4 měsíců od zahájení stavby dle zápisu ve stavebním deníku a po splnění povinností investora. Což je nejméně o polovinu kratší doba, než je běžné pro zděnou stavbu.

Úspora při výstavbě

Některé prameny uvádějí, že dřevostavba je levnější při výstavbě až o 20% v porovnání se stavbou z tvrdého materiálu. Tato informace není úplně přesná, vždy záleží na použitých materiálech a hlavně na kvalitě použité izolace. Objektivně lze docílit úspory, při kvalitně provedeném zateplení, 13% celkových nákladů na výstavbu.

Úspora energií

Sendvičová konstrukce dřevostaveb dosahuje velmi příznivých hodnot tepelného odporu, z čehož vyplývají zásadní úspory na vytápění. Moderní topné systémy dokáží vytopit dům za 15 – 30 minut, aniž by se předtím topilo. V praxi to znamená, že nemusíte dům vytápět v době, kdy v něm nejste. V porovnání se zděným domem, jsou náklady na vytápění, v závislosti na topném systému o 30 až 50% nižší.

Ekologie

Dům je postaven z ekologicky nezávadných a z velké části recyklovatelných materiálů.

Jednoduché úpravy konstrukce v průběhu užívání stavby:

Snadná demontovatelnost dřevěné konstrukce umožňuje jednoduché a nenáročné úpravy v průběhu užívání stavby. Je snadné změnit dispoziční uspořádání domu podle potřeb uživatele a tím prodloužit morální životnost stavby.

vetvicka